2022 оны Хятадын шинэ жилийн төгсгөл, үйлчлүүлэгчдийн лавлагаа